Salon Kosmetyczny, SPA Zielona Góra, masaż Zielona Góra - Luxury World DAY SPA

VOUCHERY

header_voucher

Uwielbiamy niespodzianki!

Zrób prezent rodzinie, najbliższej Tobie osobie lub pracownikom!

Specjalnie na życzenie naszych klientów wprowadziliśmy możliwość zakupu Voucherów na zabiegi w Luxury World DAY SPA!

Nic prostszego, a chwila relaksu ceniona przez każdego!

Zakupu Vouchera dokonać można bezpośrednio w Salonie lub mailowo pod adresem

gabinet@luxuryworld.pl

Wysyłka:

Kurier DHL 24h  - 27zł

Regulamin Bonów Podarunkowych

I. Warunki ogólne.
1. Wydawcą Bonu Podarunkowego jest firma Luxury World s.c. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Zacisze 5D, NIP: 9291866156

2. Luxury World Day SPA  zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za usługi nabywane przez Użytkownika.

3. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania usług w Luxury World Day SPA.

4. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Luxury World s.c.

5. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na dokumencie bonu podarunkowego.

6. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi 30 dni od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie bonu podarunkowego.

7. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu      podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Luxury World Day SPA z roszczeniami w tym zakresie.

II. Realizacja Bonu Podarunkowego
1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego na usługi z oferty Luxury World Day SPA za wyjątkiem usług Medycyny Estetycznej oraz PMU.

2. Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Luxury World Day SPA i jest imienny.

3. Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu.

4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Luxury World Day SPA  nie zwraca różnicy.

5. Luxury World Day SPA  nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.

6. Luxury World Day SPA zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży usług na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.

7. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim.

8. Luxury World Day SPA zastrzega obowiązek rezerwacji usługi przed Użytkownika z wyprzedzeniem, zgodnie z dostępnością wolnych terminów.

9. W przypadku nieodwołania zarezerwowanego terminu minimum 24h wcześniej, usługę traktuje się jako zrealizowaną a Bon Podarunkowy traci ważność.

III. Postanowienia końcowe
1. Kupujący Bon Podarunkowy jak również posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon podarunkowy jak również posiadacz bonu podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

Góra © 2014 Luxury World DAY SPA | design: armadastudio
FACEBOOK
TWITTER
YOUTUBE